Հաշվետվություն` 4-րդ եռամսյակի և տարեկան

hashvetvutyun tarekan hashvetvutyun 2017 4eramsyak akt 2017 4eramsyak akt 2017 tarekan

Հաշվետվություն

2018Թ. ԲՅՈՒՋԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հաշվետվություն

IIIեռ. հաշվետվություններ

Հաշվետվություն

2018թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

2018թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն՝ սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ III եռ.

Հաշվետվություն

2017թ. ներքին գնահատում

Պեմզաշենի ներքին գնահատում 2017թ

Հաշվետվություն

II եռ. 30 օր անց

Հաշվետվություն

II եռ. 30օր անց արտաբյ.

Հաշվետվություն

II եռ. շեղումներ

Հաշվետվություն

II եռ. դրամական միջոցների հոսքեր

Հաշվետվություն